لیست سازمان های جهانی

لیست سازمانهای جهانی

سازمان ملل متحد
http://www.un.org

صندوق كودكان سازمان ملل متحد
http://www.unicef.org

برنامه توسعه سازمان ملل متحد
http://www.undp.org

سازمان غذا و كشاورزي سازمان ملل متحد
http://www.fao.org

سازمان بين المللی كار
http://www.ilo.org

بانك جهانی
http://www.worldbank.org

كميسيون عالی آوارگان سازمان ملل متحد
http://www.unhcr.ch

كميسيون عالی حقوق بشر
http://www.unhchr.ch

سازمان كنفرانس اسلامی
http://www.oic-oci.org

صندوق بين المللی پول
http://www.imf.org

سازمان جهاني بين المجالس
http://www.ipu.org

سازمان جهانی پيشرفت
http://www.i-p-o.org

سازمان كشورهای صادركننده نفت (اوپك)
http://www.opec.org

سازمان توسعه و همكاری اقتصادی
http://www.oecd.org

سازمان پيمان آتلانتيك شمالی (ناتو)
http://www.nato.int

سازمان تجارت جهانی
http://www.wto.org

سازمان همكاری هاي اقتصادی آسيا و اقيانوس آرام
http://www.apecsec.org.sg

انجمن ملل آسيای جنوب شرقی (آسه آن)
http://www.asean.or.id

اتحاديه اروپا
http://europa.eu.int

گروه 77
http://www.g77.org

كميسيون اقتصادی اروپا
http://www.unece.org

كميسيون اقتصادی آمريكای لاتين و دريای كارائيب
http://www.eclac.org

كميسيون اقتصادی- اجتماعی آسيا و اقيانوس آرام
http://www.unescap.org

كميسيون اقتصادی- اجتماعی آسيای غربی
http://www.escwa.org.lb

آژانس بين المللی انرژی اتمی
http://www.iaea.int

سازمان بين المللی هوانوردی
http://www.icao.int

صندوق بين المللی توسعه كشاورزی
http://www.ifad.org

استراتژی بين المللی كاهش بلايای طبيعی
http://www.unisdr.org

اتحاديه بين المللی ارتباطات
http://www.itu.int

مركز بين المللی تجارت
http://www.intracen.org

سازمان منع سلاح های شيميايی
http://www.opcw.org

سازمان توسعه صنعتی سازمان ملل متحد
http://www.unido.org

برنامه كنترل داروی سازمان ملل متحد
http://www.undcp.org

صندوق جمعيت سازمان ملل متحد
http://www.unfpa.org

اتحاديه جهانی پست
http://www.upu.int

برنامه جهانی غذا
http://www.wfp.org

سازمان جهانی بهداشت
http://www.who.int

سازمان جهانی حقوق مالكيت فكری
http://www.wipo.int

سازمان جهانی هواشناسی
http://www.wmo.ch

سازمان جهانی جهانگردی
http://www.world-tourism.org

بانك توسعه آسيايی
http://www.adb.org

كميسيون اروپا
http://stars.coe.fr

بانك سرمايه گذاری اروپايی
http://www.eib.org

سازمان بين المللی مهاجرت
http://www.iom.int

سازمان بين المللی استاندارد
http://www.iso.ch

بنياد بين المللی جوانی
http://www.iyfnet.org

بنياد نوبل
http://www.nobel.se

كميسيون جمعيت
http://www.popcouncil.org

صندوق جهانی حيات وحش
http://www.wwf.org

شرکتهای مرتبط با صنعت آب

Abfa logo

arm

copyright mslogo right

tos

PASH

SARV

آمار بازدید

Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
۷۵
۷۶
۲۶۳
۱۲۰۱
۷۵
۳۷۴۶
۱۰۷۳۰۷

Who's Online

ما 6 مهمان و 0 عضو آنلاین داریم