لیست انجمن های علمی ایران

انجمن علوم سیاسی ایران

 

http://www.ipsa.ir

انجمن ارزيابي محيط زيست ايران
http://www.iraneia.ir/
 
انجمن اقتصاد انرژی ایران
http://www.iraee.org/
 
انجمن اقلیم شناسی ایران
http://www.asi.org.ir/
 
انجمن ایرانی اخلاق در علوم و فناوری
http://iranethics.irost.org/
 
انجمن ایرانی تعلیم و تربیت
 
انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی
http://www.iaal.ir/
 
انجمن ایرانی زبان و ادبیات فرانسه
 
انجمن ایرانی مطالعات جامعه اطلاعاتی
http://www.irasis.ir/
 
انجمن بازرگانی ایران
http://www.isca.ir/
 
انجمن برنامه‌ریزی درسی ایران
http://www.icda.org.ir/
 
انجمن پژوهش‌های آموزشی ایران
 
انجمن تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران
http://www.iapess.ir/
 
انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران
http://www.ispl.ir/
 
انجمن ترویج علم ایران
 
انجمن ترويج و آموزش كشاورزي ايران
http://www.aeea.ir/
 
انجمن تنظيم خانواده
http://www.fpairi.org/
 
انجمن جامعه شناسی ایران
http://www.isa.org.ir
 
انجمن جغرافيدانان ايران
http://www.iga.ir
 
انجمن جمعيت توسعه علمي ايران
http://asdi.irost.org/
 
انجمن روان شناسی اجتماعی ایران
http://iranianasp.org/
 
انجمن روان شناسي ايران
http://iranpa.org/
 
انجمن ژئوپلیتیک ایران
 
انجمن ژنتيک ايران
http://genetics.ir
 
انجمن علمي اديان و عرفان تطبيقي
http://www.aeae.blogfa.com/
 
انجمن علمي اقتصاد بازرگاني
http://ecopgu.wordpress.com/
 
انجمن علمي اقتصاد بهداشت ايران
http://www.healtheconomics.ir/
 
انجمن علمي بانکداران
http://bankers.mihanblog.com/
 
انجمن علمي روان شناسی بالینی ایران
http://www.irancpa.org
 
انجمن علمي فناوري اطلاعات و ارتباطات، دانشكده مخابرات
http://afava.ir/news.php
 
انجمن علمي كتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکي ایران
http://www.imla.ir/
 
انجمن علمي مدارک پزشکي ايران
http://dme.hbi.ir/imra/
 
انجمن علوم مدیریت ایران
http://www.iams.ir/
 
انجمن فناوري‌هاي بومي ايران (اِفبا)
http://www.efba.ir/
 
انجمن کامپيوتر ايران
http://www.csi.org.ir/
 
انجمن كتابداری و اطلاع رسانی ایران
http://www.ilisa.ir/
 
انجمن مدیریت اجرائی ایران
http://www.iema.ir/
 
انجمن مدیریت ایران
http://www.iranmanagement.org/
 
انجمن مديريت پروژه ايران
http://www.ipma.ir/
 
انجمن مشاوران علمي اقتصاد
http://escg-pnu.pib.ir/
 
انجمن مشاوره ایران
http://www.ircounseling.org/

شرکتهای مرتبط با صنعت آب

Abfa logo

arm

copyright mslogo right

tos

PASH

SARV

آمار بازدید

Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
۷۳
۷۶
۲۶۱
۱۲۰۱
۷۳
۳۷۴۵
۱۰۷۳۰۵

Who's Online

ما 19 مهمان و 0 عضو آنلاین داریم