اهداف مركز تحقيقات آبهاي زيرزميني

از جمله مهمترین اهداف مركز تحقيقات آبهاي زيرزميني (متآب) شناخت آبخوان ها، ارزيابي دقيق كمي و كيفي ذخایر آبهاي زيرزميني، شناخت عوامل طبیعی و آلاینده های موثر بر کیفیت آبهاي زيرزميني، شناخت تهديد ها و خسارات جبران ناپذير ناشی از برداشت بيش از حد از این منابع ملي (از جمله: میزان كاهش ذخيره دائمي آبخوان، تغيير الگوي جريان آبهاي زيرزميني، كاهش دبي چاهها و قنوات و افزايش هزينه برداشت، نشست زمين، كاهش كيفيت و آلودگی منابع آبهای زیرزمینی) با بکارگیری روش های علمی و فنآوری های نوین می باشد. بطور کلی شاخه های مختلف تحقیقاتی آبهای زیرزمینی در مرکز متآب به شرح ذیل است:

 

  • تعیین پارامترهای هیدرولیکی (K، T، S، Sy و...) و تخمين ذخيره آبخوان

 

  • اصول و هیدرولیک آبهای زیرزمینی (معادلات حاكم بر جريان آبهاي زيرزميني)

 

  • تعيين کیفیت آبهاي زيرزميني براي مصارف مختلف و عوامل موثر بر آن

 

  • تعيين خشكسالي هيدروژئولوژيكي و پتانسيل آسيب پذيري كيفي آبخوان ها

 

  • آلودگی منابع آبهای زیرزمینی (منشا، تكنيكهاي تشخيص و رفع آلودگی)

 

  • بکارگیری فنآوری ردیابها و ایزوتوپهای زیست محیطی در منابع آبهای زیرزمینی

 

  • مدیریت، برنامهریزی و اقتصاد منابع آبهای زیرزمینی

 

  • تهیه مدل های فیزیکی و ریاضی برای سفره های آبهای زیرزمینی

 

  • تغذیه مصنوعی سفره های آبهای زیرزمینی و سدهای زیرزمینی

 

  • کاربرد روشهای ژئوفیزیکی در اکتشاف منابع آبهای زیرزمینی

 

  • ژئومورفولوژی آبهای زیرزمینی (پدیدههای کارستی و ...) و منابع آب كارست

 

  • آبهای معدنی و ژئوترمال و جنبه های بهداشتی و پزشکی کیفیت آبهای زیرزمینی

 

 • آبهای زیرزمینی و مسائل ژئوتکنیک

شرکتهای مرتبط با صنعت آب

Abfa logo

arm

copyright mslogo right

tos

PASH

SARV

آمار بازدید

Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
۷۵
۷۶
۲۶۳
۱۲۰۱
۷۵
۳۷۴۶
۱۰۷۳۰۷

Who's Online

ما 5 مهمان و 0 عضو آنلاین داریم